(+373) 22 876 560

office@imlogistic.md

DOcumente pentru transportare

Lista actelor necesare pentru înregistrare in port:

 

  1. Conosament (în original, 3 exemplare cu ștampila clientului)
  2. Packing list (în original, 3 exemplare cu ștampila furnizorului)
  3. Invoice (în original, 3 exemplare cu ștampila furnizorului)
  4. Certificatul de origine (în original)
  5. Procura / împuternicire  semnată (în original)
  6. Certificatul fitosanitar (în original)
  7. Autorizația fitosanitară de import (copie)
  8. Certificat de calitate
  9. Și alte, după caz, certificate în dependență de genul mărfii

 

Bill of Lading(Conosamentul) – este definit ca un document care evidențiază încărcarea mărfurilor pe nava. Conosamentul este o adeverința semnată de cărăuş sau de un împuternicit al său şi eliberat expeditorului pentru a face dovadă că mărfurile pe care acesta le descrie au fost încărcate pe un anumit vas cu o anumita destinaţie sau au fost încredințate armatorului în vederea transportului.

 

Cel care este in posesia acestui document este socotit ca fiind proprietarul mărfurilor descrise. Acest titlu de proprietate poate fi negociat in timpul transportului. Posesorul conosamentului poate la destinaţie să ridice singur mărfurile descrise sau poate dispune predarea lor unor alte persoane.

 

Unul din scopurile principale ale conosamentului este acela de a permite proprietarului mărfurilor să dispună cât mai operativ de ele.

 

Commercial Invoice – Document prin care proprietatea unei cantități de marfă trece de la vânzător la cumpărător. În comerţul exterior este folosit pentru a declara la vama bunurile exportate.

 

Packing list – o listă ce descrie tipurile şi cantităţile mărfurilor transportate.

 

Certificate of Origin – este folosit la exportul definitiv de bunuri şi atestă originea acestora reprezentând o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Ţara de origine a mărfurilor este considerată ţara, în care marfa a fost obținută integral sau a fost supusă prelucrării suficiente în conformitate cu prevederile legislației în vigoare țării de import.

(+373) 22 876 560

office@imlogistic.md

Noi în rețele sociale

Adresa:

Republica Moldova, mun. Chișinău

str. Grenoble 128, of. 203

 

Orar de lucru:

luni-Vineri 9-00 - 17-00

Sâmbătă-Duminică - zi liberă

Adresa:

Republica Moldova, mun. Chisinău

str. Grenoble 128, of. 203

Orar de lucru:

Luni-Vineri  9-00 - 17-00

Sâmbătă-Duminică - zi liberă