(+373) 22 876 560

office@imlogistic.md

Incoterms 2010

INCOTERMS este un acronim pentru INternational COmmercial TERMS ceea ce înseamnă Clauze de Comerț Internațional.

În orice contract de vânzare se pune problema stabilirii modalităților de livrare, a transferului riscurilor și a repartizării între vânzător și cumpărător a cheltuielilor aferente transportului mărfurilor (cheltuieli privind asigurarea mărfii, contravaloarea transportului).

Este anevoioasă rezolvarea acestor formalități de fiecare dată prin înserarea în contract a clauzelor detaliate cuprinzând reglementarea tuturor acestor aspecte. De aceea practica a imaginat o metodă de a scurta drumul până la încheierea contractului, recurgând la termeni comerciali ce condensează într-o formă cât mai simplificată posibil, situațiile cele mai uzuale.

Termeni  INCOTERMS 2010

 

EXW   Ex Works / Franco fabrică

Franco fabrică (Presupune obligații minime pentru vânzător care trebuie să pună marfa la dispoziția cumpărătorului la sediul său fără a răspunde de încărcarea mărfii în mijlocul de transport al cumpărătorului. Cumpărătorul suportă toate riscurile pe care le comportă preluarea mărfii și transportarea acestora la destinație)

 

FCA    Free Carrier / Franco transportator

Franco transportator - marfa, după ce a fost vândută este predată de exportator primului cărăuș, numit de cumpărător, la locul convenit. Indicat este să se stipuleze în contract obligația vânzătorului de a încărca și stivui marfa în containere în mijlocul de transport pe cheltuiala sa, rămânând în sarcina cumpărătorului cheltuielile cu transportul și de descărcare.

 

CPT    Carriage Paid to / Transport plătit până la

Transport plătit până la - vânzătorul plătește transportul până la destinație. Condiția poate fi utilizată pentru toate felurile de transport. Folosit de obicei pentru transport auto.

 

CIP     Carriage and Insurance Paid to / Transport și asigurare plătite până la

Transport și asigurare plătite până la - pe lângă CPT vânzătorul asigură marfa, în numele și pe contul cumpărătorului, contra riscurilor minime de avariere și pierdere.

 

DAT    Delivered at Terminal

Vânzătorul livrează şi descarcă din mijlocul de transport la terminalul (din portul sau locul) stabilit cu cumpărătorul. Terminal înseamnă orice loc, cum ar fi: chei; depozit; strada; cargo terminal; terminal CFR. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal sa fie foarte bine precizata. DAT acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.

 

DAP    Delivered at Place

Vânzătorul livrează mărfurile în mijloacele de transport adecvate la locul stabilit cu cumpărătorul. Vânzătorul acoperă toate costurile pentru livrarea şi descărcarea mărfurilor la terminalul stabilit. Este recomandat ca noțiunea de Terminal sa fie foarte bine precizată. În cazul în care vânzătorul suportă costuri legate de descărcarea bunurilor la destinaţie, acesta Nu are dreptul să refactureze aceste costuri cumpărătorului. Este recomandat ca noțiunea de LOC sa fie foarte bine precizata. DAP acoperă formalitățile de vămuire la export dar NU include costul formalităților de vămuire la import.

 

DDP    Delivered Duty Paid

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare in momentul în care marfa a fost pusă la dispoziția cumpărătorului, la locul convenit din tara importatoare. Vânzătorul trebuie să suporte toate cheltuielile şi riscurile legate de aducerea mărfii în acest loc inclusiv a taxelor vamale, a altor taxe şi speze oficiale care se plătesc la import, precum şi a costurilor şi riscurilor de îndeplinire a formalităților vamale. Acest termen poate fi folosit indiferent de modalitatea de transport.

 

Normele pentru transportul maritim și fluvial

 

FAS    Free Alongside Ship

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare în momentul în care marfa a fost pusa de-a lungul vasului, pe chei sau pe șlepuri, barje sau pe bac, în portul de încărcare convenit. Aceasta înseamnă că toate costurile şi riscurile de pierdere sau deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FAS implica obligația cumpărătorului de vămuire a mărfii pentru export şi nu trebuie folosita în cazul în care cumpărătorul nu poate sa îndeplinească direct sau indirect formalitățile de export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare.

 

FOB    Free on Board

Vânzătorul îşi îndeplineşte obligația de livrare în momentul în care marfa a trecut balustrada vasului, in portul de încărcare convenit. Costurile şi riscurile de pierdere şi deteriorare a mărfii sunt suportate din acel moment de cumpărător. Termenul FOB implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export. Acest termen poate fi folosit numai pentru transportul maritim sau pe apele interioare. În cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanta, cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul FCA .

 

CFR    Cost and Freight

C.F.R. înseamna ca vânzătorul trebuie să plătească navlu-ul şi costurile necesare pentru aducerea mărfii in portul de destinaţie convenit, dar riscul de pierdere sau deteriorare a mărfii, precum şi orice costuri suplimentare cauzate de evenimente care au avut loc după ce marfa a fost livrata la bordul navei se transferă de la vânzător la cumpărător în momentul în care marfa trece de balustrada vasului în portul de încărcare. Termenul C.F.R implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export în cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanta cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul CPT.

 

CIF     Cost Insurance and Freight

CIF înseamna ca vânzătorul are aceleași obligații ca în cazul termenului CFR dar suplimentar, el trebuie sa efectueze asigurarea maritima care sa acopere riscul cumpărătorului de pierdere sau deteriorare a mărfii în timpul transportului maritim. Vânzătorul încheie şi plăteşte contractele de asigurare și plăteşte prima de asigurare. Cumpărătorul ia nota ca in cazul termenului CIF, vânzătorul este obligat să obţină asigurarea pentru acoperirea minima. Termenul CIF implica obligația vânzătorului de vămuire a mărfii pentru export în cazul în care balustrada vasului nu prezintă relevanța cum ar fi in cazul traficului roll-on/roll-off sau containerizat este mai potrivit sa se folosească termenul CIP.

 

(+373) 22 876 560

office@imlogistic.md

Noi în rețele sociale

Adresa:

Republica Moldova, mun. Chișinău

str. Grenoble 128, of. 203

 

Orar de lucru:

luni-Vineri 9-00 - 17-00

Sâmbătă-Duminică - zi liberă

Adresa:

Republica Moldova, mun. Chisinău

str. Grenoble 128, of. 203

Orar de lucru:

Luni-Vineri  9-00 - 17-00

Sâmbătă-Duminică - zi liberă